Bổn mạng thành viên trong tháng

Giuse  Nguyễn Công Tín [01/07]
Autinh  Vu Van Sang [01/07]
Giuse  Nguyễn Mạnh Đạt [01/07]
Maria  Nguyen Thi Kieu [02/07]
Phaolo  Lê Đình Huỳnh [02/07]
Tôma  Nguyễn Tuấn Anh [03/07]
Tôma  Đoàn An Phong [03/07]
Tôma  Nguyễn Văn Quyết [03/07]
Tôma  Nguyễn Văn Vĩ [03/07]

Sinh nhật thành viên trong tháng

Bài viết xem nhiềuBài viết thảo luận nhiềuBài viết nổi bậtBài viết mới thảo luận