ggggggggggg
[photo] Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm 2015.
Thánh Lễ Bế Giảng SVCG Cụm Thủ Đức.
Và cuối cùng ngày mà mỗi người chúng ta chờ đợi đã đến...
Tĩnh Tâm Cuối Năm Nhóm SVCG SPKT 2015
Rung Chuông Vàng SVCG SPKT
Tông Đồ Tháng 4/2015 - Trại Phong Bến Sắn, Bình Dương
Anh Chị và các Bạn hãy cùng nhau xem lại những khoảnh khắc trong đợt cắm trại lần này nhé !!!
Anh Chị và các Bạn hãy cùng nhau xem lại khoảng khắc trong chuyến tông đồ lần này nhé.
Anh Chị và các Bạn hãy cùng nhau xem lại những hình ảnh trong Thánh Lễ Bổn Mạng Nhóm mình nhé.